Vil bruke mer penger på eldreomsorg

Flertallet i Drammen bystyre vil bruke ti millioner mer på helse- og omsorg, enn det rådmannen foreslår i sitt budsjett. Jon Helgheim i Fremskrittspartiet sier tilleggsbevilgningen er et svar på signaler de ansatte har gitt. Meningen med pengene er å øke bemanningen på sykehjemmene om kvelden og natta.