NRK Meny

Vil bevare nikkelverket

Ringerike Nikkelverk har en lang historie knyttet til gruvedrift og nå jobber flere for å bevare området. Nylig ble området på Tyristrand solgt fra Statskog til en privat gårdbruker, skriver Ringerikes blad. Mye av gruvelandskapet er bevart, men det er ikke bestemt om det eventuelt skal bli museum. En egen plan for kulturminnevern i fylket skal legges fram til sommeren.