Vil beholde passkontor på Kongsberg

Fylkesutvalget i Buskerud mener passkontoret på Kongsberg må opprettholdes. Politikerne mener passkontoret er spesielt viktig for Kongsberg som har en internasjonal industri. De mener også at det er viktig å beholde passkontorene på Hønefoss, Gol og i Drammen.