Vil bedre sikkerheten i tingretten

Tingretten i Drammen iverksetter tiltak for å bedre sikkerheten for ansatte.

Drammen Tinghus

Arbeidet med å bedre sikkerheten i Drammen tingrett er i gang, men det trengs mer penger.

Foto: Raymond Dalen / NRK

Det kom frem da Arbeidstilsynet var på tilsynsbefaring i Tingretten i formiddag.

Bakgrunnen er at både tingrettens egne ansatte og andre som jobber i retten sier de føler seg utrygge,

Angrepet i Tingretten

Blant annet fortalte en kvinnelig politiadvokat i august at hun ble angrepet av en tiltalt i tingretten. Det var ingenting som tilsa at han kunne være farlig for henne, og hun hadde ikke bedt om vakter i retten. Plutselig smalt det.

Da ble det pekt på at sikkerheten i landets tingretter overhodet ikke er tilpasset dagens kriminalitetsbilde, og at det er på høy tid med en gjennomgang av sikkerheten i retten, på linje med den som nå gjøres ved NAV-kontorene.

Les også: Politiadvokat angrepet av tiltalt

Les også: Mener sikkerheten i retten er god

Les også: - På høy tid å gjennomgå sikkerheten i tingrettene

Sak for Arbeidstilsynet

– Når det dreier seg om sikkerheten for ansatte, er det en sak for oss, og derfor har vi valgt å gjennomføre et tilsyn hos Drammen tingrett i dag, sier jurist Stian Johansen fra Arbeidstilsynet i Drammen.

Arbeidstilsynet Drammen

Jurist Stian Johansen (t.v) og seniorrådgiver Jan Helge Østnes fra Arbeidstilsynet tror Drammen tingrett er bevisst på sikkerhetsutfordringene

Foto: Raymond Dalen / NRK

I dag har han og kollega Jan Helge Østnes fått en orientering fra tingretten om hvordan det jobbes med forebyggende tiltak.

– Vi har klart inntrykk av at tingretten er fullt klar over at sikkerheten er en utfordring, og at de tar dette på alvor. De har iverksatt tiltak og planlegger flere, så får vi se om det holder, sier Johansen.

Ber om penger

Administrasjonsleder Anne Fossan bekrefter at tiltak allerede er satt i verk.

– Vi holder på med dette nå, og har satt i gang en del prosjekter, blant annet i samarbeid med politiet. Vi har også bedt om penger til å gjennomføre nye tiltak, sier hun.

Administrasjonslederen vil ikke gå konkret inn på hvilke tiltak og prosjekter det jobbes med.

– Nei, jeg kan ikke gå inn på det, fordi det i seg selv kan svekke sikkerheten hvis det blir offentlig kjent, sier hun.

Fortvilede mennesker

Arbeidstilsynet er i første rekke opptatt av å kartlegge og vurdere hva slags risiko de ansatte utsettes for.

– Her omgås de ansatte mennesker som ofte er i en fortvilet situasjon, og det gir spesielle utfordringer, sier Johansen.

Han slår fast at det er opp til arbeidsgiver, i dette tilfellet tingretten, å sette i verk konkrete tiltak. Arbeidstilsynet må så vurdere om det er tilstrekkelig.

Vi har muligheter til å gi pålegg om tiltak hvis det er nødvendig, sier Johansen.