Vil be om ny etterforskning

Hvis de pårørende i Polen ønsker det, kommer bistandsadvokaten til å be om at etterforskningen av Gulskogen-brannen tas opp igjen.

Brann på Gulskogen

I alt sju døde mennesker ble hentet ut fra brannruinene, etter det som beskrives som en av de verste brannene i Norge etter krigen.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Det var i november 2008 sju polske menn døde i brannen på Gulskogen i Drammen. I tillegg fikk en mann brannskader for livet.

Ingen er stilt til ansvar for livene som gikk tapt.

Denne uka tok NRK Brennpunkt opp igjen saken. "Dødsbrannen vi glemte" har fått folk til å engasjere seg, og de etterlattes advokat vil nå forsøke å få etterforskningen gjenopptatt.

– Hvis mine klienter ønsker det, vil vi be politiet om å ta opp igjen saken, sier bistandsadvokat Thomas Benestad.

Se hele dokumentaren her.

Thomas Benestad

Advokat Thomas Benestad engasjerer seg fortsatt for de pårørende og etterlatte i Polen, selv om hans formelle oppdrag er ferdig.

Foto: NRK

Han har sendt en mail til de pårørende og etterlatte, med informasjon om medienes nye søkelys på saken. Så langt har han ikke fått noen svar fra Polen.

– I og med at jeg er prosessfullmektig, må jeg gjøre det mine klienter ønsker. Men jeg antar interessen er stor for å få saken belyst på nytt, sier Benestad.

Berømmer åpenhet fra førstestatsadvokaten

Statsadvokat Lasse Qvigstad

Lasse Qvigstad er førstestatsadvokat.

Foto: NRK

Til NRK har førstestatsadvokat Lasse Qvigstad sagt at han er sikker på at etterforskningen av saken hadde vært annerledes, hvis det hadde vært etniske nordmenn som omkom. Han tar selvkritikk for at de ikke gikk mer inn i saken.

– Vi, og da mener jeg det store vi, burde tatt brannsikkerheten i denne saken mer på alvor, sier Qvigstad.

Qvigstads uttalelse styrker en mulig gjenopptakelse, mener de etterlattes advokat.

– Ja, det synes jeg den gjør. Jeg er sikker på at mine klienter setter utrolig stor pris på ærligheten Qvigstad viser. Det er viktig for dem at han er så klar og tydelig, sier Benestad.

Jobber uten lønn

Bistandsadvokatens formelle oppdrag ble avsluttet for lenge siden, men hele tiden har han fått henvendelser om storbrannen. Han har ikke fått betalt for den jobben han har gjort.

– Innimellom får vi e-poster eller andre henvendelser fra Polen. De har vi fulgt opp og svart på. Så saken har levd sitt eget liv, fram til den nå kom opp igjen, sier Benestad.

Etter at Brennpunkt tok opp igjen saken, har mange ytret ønske om å hjelpe de etterlatte i Polen. De etterlatte har fått utbetalt bare mindre beløp fra huseierens forsikringsselskap.

Mandag skal Benestad ha et møte for å prøve å organisere en formell innsamlingsaksjon.