NRK Meny
Normal

Vil at helse-Norge skal lære av Hallingdal sjukestugu

Småsykehus og lokalmedisinske sentre må forsterke innsatsen mot hjerneslag, mener Arbeiderpartiet og krever at tiltak legges inn i regjeringens sykehusplan.

CT-skanner

Til våren står en lignende CT-skanner klar ved Hallingdal sjukestugu. Den kommer som et spleiselag mellom helsevesenet og lokalt næringsliv.(illustrasjonsfoto).

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Langt flere sykehus og behandlingssentre enn i dag må få tilgang til CT-skanner og akutt hjerneslag-behandling, mener Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann.

– Hvis du får hjerneslag, haster ting veldig. Men kartet over Sykehus-Norge viser at CT-maskinene som man er avhengig for å stille riktig diagnose, stort sett hoper seg opp rundt de store byene. Folk som bor i distriktene er derfor mer utsatt enn nødvendig. Dette er det mulig å gjøre noe med, sier Micaelsen.

Modell etter sjukestugu

Torgeir Micaelsen, leder Drammen AP

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, ønsker en nasjonal plan for CT-skannere og behandlingsteam til distriktene.

Foto: NRK

Han tar derfor til orde for en nasjonal plan for CT-skannere og behandlingsteam til distriktene. Ordningen legges opp etter modell fra Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu på Ål.

Det er store avstander mellom Ringerike sykehus og øvre deler av Hallingdal. Når sjukestugua til våren får en CT-skanner på plass, kan bildene overføres digitalt til sykehuset der de tolkes umiddelbart. På bakgrunn av dette kan legene lokalt sette i gang behandling. Hvis bildene viser blodpropp, kan pasienten dermed raskt få behandling med blodfortynnende medisin.

– Forskjell mellom liv og død

For folk i Hallingdal vil skanneren ofte kunne bety forskjell mellom liv og død, bekreftet kommuneoverlege Øystein Lappegard i Ål overfor NRK nylig.

– De som bor langt fra sentrum, har ikke fått den samme behandlingen som folk som bor nær sykehus. Nå har teknologien utviklet seg, og det er mulig å gi disse tjenestene ute i periferien, sa Lappegard.

I år er Ringerike sykehus det eneste sykehuset som har gått med overskudd i Vestre Viken Helseforetak. Mesteparten av dette overskuddet blir overført til Hallingdal sjukestugu og CT-skanneren. Den har en prislapp på drøye fire millioner kroner, og finansieringen er et spleiselag mellom Ringerike sykehus og Skue sparebank.

– Likeverdige helsetjenester krever mer desentralisert diagnostikk, behandling og samhandling mellom nærsykehus eller lokalmedisinske sentre og nabosykehuset som er større og bedre bemannet, sier Micaelsen.

Legger fram sykehusplan

Fredag legger helseminister Bent Høie (H) fram sin nasjonale helse- og sykehusplan nettopp på Ringerike sykehus. Debatten om sykehusplanen har i stor grad dreid seg om i hvilken grad små- og mellomstore sykehus skal ha døgnbemannet akuttkirurgi.

Micaelsen gjør det klart at kravet om kortreist behandling mot hjerneslag er noe som må på plass dersom Arbeiderpartiet skal støtte sykehusplanen i Stortinget.

Allerede for et år siden antydet helseministeren at et sykehus bør ha et pasientgrunnlag på 60.000-80.000 for å beholde døgnbemanningen. Om lag halvparten av landets sykehus har færre pasienter i sitt opptaksområde. Høie har gjort klart at det blir noen unntak, for eksempel i Finnmark, på grunn av særlig lange avstander.

I arbeidet med sykehusplanen har Høie fått utredet flere alternativer til måten akuttfunksjonene kan organiseres på. En mulighet er å la færre sykehus ha døgnbemannet akuttkirurgi, men at sykehus i samme region i større grad fordeler oppgaver mellom seg.