Vi kaster dobbelt så mye søppel

Vi kaster dobbelt så mye søppel som for 20 år siden. Samtidig har vi blitt mye flinkere til å sortere avfallet vårt. Antall besøkende til gjenvinningsstasjonene går rett til værs.

Gjenvinningstasjonen i Lier

Produksjonsmedarbeider Carina Brenden sammen med Einar Stabæk som er innom den nye gjenvinningsstasjonen på Lyngås i Lier.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

– Renovasjonsselskapet for Drammensregionen har de siste fem årene nærmest hatt en dobling av antall besøkende på gjenvinningsstasjonene og spesielt på de nyeste, forteller kommunikasjonssjef Marianne Holen.

Marianne Holen

Kommunikasjonssjef for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen, Marianne Holen, kan fortelle at vi kaster dobbelt så mye søppel nå som for 20 år siden.

Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

Dynga er ikke det den en gang var. Ikke er det rotete. Ikke lukter det vondt. I stedet er det rad på rad med containere der søppelet skal sorteres, og etter at de bygde helt ny og romslig stasjon på Lyngås i Lier, slipper folk å stå i kø mens bilen foran tømmes for skrot.

– Folk bruker gjenvinningsstasjonene stadig mer og det kan jo være fordi vi har bygd nye og store gjennvinningstasjoner. Det vi har gjort er å legge bedre til rette for de besøkende. Det er enklere å sortere, og enklere å sortere riktig, fortsetter Holen.

Kaster stadig mer

Men det er også en ulempe med de fine anleggene. For det handler om økt etterspørsel.

– Vi kaster stadig mer. På de siste 20 årene har avfallsmengdene doblet seg. Her i Drammensregionen kaster vi 500 kilo per innbygger hvert eneste år.

Gjenvinningsstasjon Lier

Gjennvinningstasjonen på Lyngås i Lier har blitt stor og ryddig, noe som gjør det enkelt for brukerne å benytte den.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

Folk forstår konseptet

På en dag er det mellom to og fire hundre personer innom gjenvinningsstasjonen på Lyngås. Produksjonsmedarbeider Carina Brenden sier at folk flest har skjønt hvordan man sorterer avfallet sitt.

– De aller fleste er kjempeflinke, mange kommer hit og har sortert de det har på hengeren. Noen er usikre men de hjelper vi og mange synes det faktisk er artig å lære om dette.

– Men er det positivt at vi kaster mer da?

– Både ja og nei. Vi er jo et bruk og kast samfunn på mange måter, men det er i hvert fall bedre at søppelet kommer hit og at det kan bli brukt på nytt eller at vi gjør det om til ny verdi.