Vassfarkoia brant ned

Det var Turistforeningens hytte i Vassfaret i Flå som brant ned fredag morgen. Vassfarkoia er finansiert ved hjelp av midler fra Olav Thons stiftelse, tippemiddler, samt egenkapital og dugnad fra Ringerikes turistforening.

Vassfarkoia
Foto: Ole-Martin Høgfoss