NRK Meny
Normal

Etterlyser et tydeligere lovverk

Det er hvor bra barnet ditt gjør det på skolen som avgjør om du kan få fri for å reise på ferietur. Uklart lovverk gjør det vanskelig for skolen å hindre elevene i å ta ekstra fri.

Bader

Fortsatt er det mange foreldre som tar barna ut av skolen utenom feriene, blant annet fordi det er mulig å få billigere ferieturer til Syden utenfor de vanlige skoleferiene.

Foto: Lier, Gunnar / SCANPIX

– Jeg skulle ønske at det var flere foreldre som lot være å søke permisjon fra opplæringsplikten. Vi har bare tida og veien til å nå de målene vi skal i norsk skole, sier undervisningssjef i Modum kommune, Kjølv Eidhammer.

Kjølv Eidhammer

Kjølv Eidhammer sier regelverket kunne vært enda tydeligere.

Foto: Roger Lien / NRK

Han er tidligere rektor ved Hokksund ungdomsskole, og ønsker å ha elevene i skolen, blant annet fordi han mener det nå stilles strengere krav til norske elever.

– Da er det kanskje greit å respektere de rammene som er for skolen i dag, sier Eidhammer.

Vil begrense permisjoner

I Buskerud har mange skoler jobbet for å begrense permisjoner til elever. Men til tross for dette tar foreldre fortsatt barna ut av skolen.

Opplæringsloven sier at det er skolen som skal innvilge ekstra fri, men flere mener regelverket er uklart.

– Vi opplever at lovteksten er ganske vid og åpen, og at elevens rettighet står sterkt, sier rektor ved Galterud ungdomsskole i Drammen, Lillian Eilertsen.

Galterud skole

Rektor ved Galterud ungdomsskole i Drammen, Lillian Eilertsen, sier det hadde vært enklere om loven hadde vært litt enklere.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Mange saksbehandlingsfeil

Skolen kan innvilge inntil ti skoledager fri utover vanlig ferie. Om en elev får avslag på permisjonssøknaden kan saken klages til fylkesmannen.

Ved religiøse feiringer har eleven rett til fri, utover det er det hvor bra eleven gjør det på skolen som skal avgjøre om søknaden innvilges.

– Skolen må vurdere om det er forsvarlig ut ifra hensynet til den enkelte elevs opplæring. Det kan bety at for noen elever så kan det være forsvarlig med permisjon, mens det for andre ikke er det, sier fagsjef for utdanning hos fylkesmannen i Buskerud, Anita Fuglesang.

I svært mange saker i fjor ble skolenes avgjørelser om ikke å innvilge permisjon opphevet, fordi skolene begikk saksbehandlingsfeil.

– Ved at den ikke hadde vurdert konkret om det var forsvarlig å gi den enkelte elev permisjon. Skolen hadde bare foretatt en generell vurdering og gitt en generell begrunnelse for avslaget, sier Fuglesang før hun understreker:

– Så har ikke vi tatt stilling til, og dermed sagt, at eleven skal gis permisjon. Vi har bare sagt at skolen må vurdere det konkret.

Skaper problemer

Men Eidhammer og Eilertsen mener det skaper problemer at lovverket må tolkes individuelt i hver eneste sak.

– Det er vel et signal på at regelverket kunne vært enda tydeligere når Fylkesmannen velger å sende tilbake noe som kommuner og skoler tror de har saksbehandlet på en riktig måte, sier Eidhammer.

– Av og til er det nok veldig tvil om deltaker burde få medhold eller ikke. Men jeg syntes det hadde vært enklere om loven hadde vært litt enklere, avslutter Eilertsen.