Vannet fortsetter å stige - E134 svært utsatt

Da Numedalslågen for to uker siden var i ferd med å gå over sine bredder, var vannføringen på 700 kubikk i sekundet. Ifølge NVE er det ventet opp mot 850 i løpet av natta.

Flom i Numedalsågen ved Kongsberg.

Slik var vannmassen i Numedalsågen for to uker siden.

Foto: Baard Berg Wilhelmsen / NRK

E134 var for to uker siden nær ved å bli stengt i Kongsberg på grunn av for høy vannstand i Numedalslågen. Nå er det ventet mer vann enn sist.

Vurderer situasjonen fortløpende

Odd Resser

Odd Resser, beredskapssekretær i Kongsberg kommune.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Jordsmonnet er mettet med vann, og magasinene er stort sett fulle, det betyr at alt regn som kommer ned går rett i bekker og vassdrag.

Kriseteamet i Kongsberg var i dag igjen samlet for å vurdere situasjonen.

– Vurderer dere å stenge E134?

– Vi har klare anbefalinger på når vi skal stenge. Vi var ikke på det nivået for to uker siden. Vi overvåker situasjonen og vurderer fortløpende om vi må stenge veien, sier beredskapssekretær Odd Resser i Kongsberg.

Nedbørsmengden er ventet å stige frem til i morgen tidlig.

Går hardt utover jordbruksområdene

– Numedalslågen og sentrumsområdet kan tåle 700 -750 kubikk, men det er litt verre for jordbruksområdet oppi og utover dalen. Men vi har foreløpig fått færre meldinger om problemer enn vi fikk for to uker siden, sier Resser.

– Nedbørintensiteten er ikke så hard som sist. Men vi får mye nedbør i nedbørsfeltene som leder ut i Numedalsågen, så derfor er det en litt annen flomutvikling i Numedalslågen nå.

– Gjør det du kan for å sikre egen eiendom

– Hva er ditt budskap til folk i utsatte områder?

– De som vet at de har områder som kan bli utsatt for vann, som kjellere og lavere etasjer, bør gjøre det de kan for å sikre egen eiendom, sier beredskapssekretæren.

Kongsberg kommune deler nå ut sandsekker til de som trenger det.

– Vi har en begrenset mengde med sandsekker som folk kan komme og hente på Teknisk sentral i Withsgate i Kongsberg.