Utsetter salget av høgskolelokalene

KONGSBERG/DRAMMEN (NRK): Statsbygg legger salget av det gamle høyskoleanlegg på Kongsberg på is. Forbereder nå utleie til UDI og innrykk av 1000 flyktninger.

Det gamle høgskolebygget på Raumyr i Kongsberg

Flere tusen kvadratmeter lokaler står tomme på Raumyr etter at høgskolen flyttet til Krona i Kongsberg sentrum. Det er Statsbygg som eier bygningene.

Foto: Jiri Havran / Statsbygg

– Det er riktig at vi har vært i en salgsprosess fordi vi ikke har fått noen henvendelser om statlig bruk. Før nå. Nå eier staten et bygg og nå finnes det et statlig behov, sier eiendomsdirektør i Statsbygg, Frode Meinich.

Siden i sommer har det relativt nye høyskoleanlegget på Raumyr i Kongsberg stått helt tomt, men ingen har stått i kø for verken å leie eller kjøpe de 15 200 kvadratmeterne.

Det var i helga det ble kjent at UDI er interessert i å ta høyskoleanlegget i bruk som flyktningmottak. Men allerede i september tok Statsbygg kontakt med UDI.

– Etter å ha gjort både vårt eget departement og UDI oppmerksomme på at vi har en høyskole som står tom, har vi nå fått en henvendelse, sier Meinich.

Var på befaring

Søndag var UDI, kommunen, politiet, Statsbygg, og Sivilforsvaret til stede på en befaring. Kommunen har nå satt i gang en prosess for å få bygget godkjent til formålet.

Wenche Grinderud

Grinderud forteller at de ikke har fått noen spesifikk tidsfrist av UDI.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Vi prøver å kartlegge hvilke utfordringer dette vil gi oss. Og samle sammen de personene vi vet vil bli berørt av dette for å kunne analysere og se konsekvensene, sier rådmann Wenche Grinderud.

– Hva må kommunen stille opp med?

– Vi vet at det er helse. Når det er så mange så er det viktig å se på hvilket omfang det kan bli. Og så vet vi at det er barnevern, men det vil ikke bli snakk om å stille opp med skole eller barnehage, fordi de ikke skal bli der så lenge.

Hun forteller at de ikke har fått noen bestemte tidsfrister, men at UDI ønsker en avklaring så raskt som mulig. Sannsynligvis i løpet av få uker.

– Alle må bidra litt

Visepolitimester Jan Erik Strøm

Strøm sier de skal gjøre sitt for at naboene skal slippe å bekymre seg.

Foto: Nora Brønseth / NRK

– Jeg ville ikke vært veldig bekymret, men samtidig skal vi også passe på at vi følger opp på en god måte, slik at det heller ikke senere blir grunn til bekymring, sier visepolitimester Jan Erik Strøm i Søndre Buskerud politidistrikt, som bekrefter at politiet er på saken og skal ivareta sikkerheten for både mottaker og omgivelsene.

– Hva har du å si til naboene?

– Det er en vanskelig situasjon med for få plasser på landsbasis. Så da blir det litt opp til beboerne å være tolerante, så skal vi gjøre vårt for at vi skal få det til å gli og så har kommunen sin rolle. Her må alle bidra litt.

De naboene som ville snakke med NRK mandag formiddag, var positive. Da var nyheten var fersk for de fleste.