Småsteder blir glemt i kommunereformen

Kommunereformen kan komme til å skape nye utkantsteder med liten innflytelse på storkommunen.

Hvittingfoss

Hvittingfoss ligger rundt 35 kilometer unna Kongsberg sentrum.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

Tettsteder i småkommuner som blir sammenslått bør få en form for nærdemokrati hvis de skal fungere godt i en storkommune. Det mener Geir Vinsand som er daglig leder i NIVI Analyse.

– Jeg tenker at en stor kommune gir større rom for å bygge opp lokalstyrer og nærdemokrati som kan gi økt påvirkningskraft.

Vinsand har selv jobbet mye med formaliserte modeller for lokalstyrer der man tilbakefører oppgaver, myndighet og budsjetter, og der man har direktevalgte bygdestyrer. Han tror at et slikt forsøk for nærdemokrati vil bli prøvd ut som en del av kommunereformen.

Geir Vinsand

Geir Vinsand i NIVI Analyse har tro på nærdemokrati i større kommuner.

Foto: Trond Vestre / NRK

Føler seg glemt i egen kommune

Hvittingfoss er et tettsted som ligger i utkanten av Kongsberg kommune, og der føler et flertall av innbyggerne lav tilhørighet til kommunen.

Hvittingfossingene har ofte følt at de har kommet i andre rekke, etter Kongsberg. Vinsand i NIVI Analyse tror kommunereformen kan skape nye ensomme småsteder.

Får man en større geografi med større kommuner og flere bygder som skal forholde seg til samme politiske administrative ledelse så tror jeg at det er en stor fare for nye ensomme utkantsteder.

Geir Vinsand

"Oss mot dem"- følelse

Odd Mortensen fra Hvittingfoss, er inne i sin tredje periode som kommunestyrerepresentant i Kongsberg. Han har vært talsmann for å gi fra seg Hvittingfoss til nabokommunene Hof og Lardal. Begge er landkommuner som har mye felles med Hvittingfoss, men kommunestyret i Kongsberg har sagt nei.

– Jeg er fjerde generasjons Hvittingfossing selv, og har alltid hørt og følt at det er "de" i Kongsberg og "oss" i Hvittingfoss. Om det har med avstand å gjøre eller om det er for få politikere herfra vet jeg ikke.

Mortensen sier at de ønsker mer tilhørighet, flere arbeidsplasser og boligvekst, men at kommunen ikke stiller opp.

Sammenslåing med Flesberg og Rollag

Fylkesmannen i Buskerud har tegna et forslag til nytt kommunekart, der nabokommunene i nord, Flesberg og Rollag, innlemmes i Kongsberg kommune.

Ordfører i Flesberg, Oddvar Garaas, synes det er et dårlig forslag. Han frykter at hans kommune skal bli som Hvittingfoss.

– Vi vil jo bli en veldig liten brikke i et bystyre i Kongsberg. Kanskje vi får to eller tre representanter i beste fall, og da vil vi ikke ha særlig stor påvirkning.

– Hva hvis det satses på nærdemokrati og det opprettes et bygdeutvalg eller lignende?

– Et nærdemokratiutvalg har ikke noe mer påvirkning enn at de kan komme med forslag. De vil ikke ha makt til å ta beslutninger, så det har jeg ingen tro på, sier Garaas.

Mørkt uten nærdemokratiet

Geir Vinsand er skeptisk til storkommunen dersom man ikke får nærdemokratiet til å fungere.

– Det ville vært veldig alvorlig for bygdesamfunnene. I et slikt tilfelle ser jeg mørkt på kommunereformen.