Usikkerhet rundt fugleinfluensa

De ansatte på fuglestasjonen på Jomfruland er usikre på hvordan de skal forholde seg når trekkfugler med fugleinfluensa kommer til Telemark.

De første trekkfuglene har allerede kommet.

Trekkfuglene har kommet tilbake
Foto: Tomas Oneborg, Svenska Dagbladet / Scanpix

– Sykdommen er bare et væromslag unna Telemark, sier sivilarbeider Thorstein Holtskog ved Jomfruland fuglestasjon.

Grågas, tjelden og stæren har allerede kommet. De har mellomlandet etter turen fra England og områder sørvest i Europa der fugleinfluensaen ennå ikke har spredd seg.

Kommer med væromslaget

– Når det blir væromslag med sørøstlige vinder, kan det raskt komme smittede trekkfugler til Telemark, sier Holtskog.

Fugleforskerne på Jomfruland savner klare retningslinjer fra myndighetene når de starter ringmerking av trekkfuglene 1. april. Holtskog sier at det eneste rådet han og kollegaen på stasjonen har fått, er å vaske seg godt på hendene og la ringmerkingsutstyret stå igjen ute etter bruk.

– Det skal mye til før et menneske blir smittet, men det er bedre å være føre var, mener Thorstein Holtskog.

Ikke beskyttelsesdrakter

Han ser ikke for seg at de skal gå i heldekkende beskyttelsesdrakter, men han regner med at det kan bli nødvendig med gummihansker og munnbind når influensasykdommen har blitt påvist.

De ansatte ved Jomfruland fuglestasjon har fått flere telefoner fra engstlige personer som lurer på om de vet noe om fugleinfluensaen.

Etter at myndighetne ble opptatt med å finne kilden til e.colismitten, har det vært veldig lite fokus på fugleinfluensasmitte i Norge.