NRK Meny
Normal

Trusler og konflikter gir penger i kassa

Flere konflikter i verden fører til vekst i våpenindustrien. Torsdag kjøpte Kongsberg Gruppen seg opp hos en finsk forsvarsleverandør.

Eero Heliövaara og Walter Qvam

Styreleder Eero Heliövaara i Patria Oyj og konsernsjef Walter Qvam i Kongsberg Gruppen undertegnet oppkjøpsavtalen torsdag.

Foto: Johannes Namstad Dobson / Kongsberg Gruppen

– Et høyere spenningsnivået har gjort at man har begynt å øke forsvarsbudsjettene i vesten. Den viktigste årsaken til det, er at budsjettene har sunket i mange år. Økningen er en erkjennelse av at det ikke kan fortsette, sier konsernsjef Walter Qvam i Kongsberg Gruppen.

Torsdag ble det kjent at Kongsberg Gruppen kjøper 49,9 prosent av aksjene i den finske forsvarsleverandøren Patria Oyj. Kongsberg Gruppen betaler 272 millioner Euro for aksjene. Det er den finske staten som selger seg ned, men de beholder 50,1 prosent av aksjene.

Trusselbildet gir økte inntekter

Produktene fra de to store selskapene er ifølge Qvam etterspurt på markedet, og han tror salget ikke vil øke nevneverdig, selv om forsvarsbudsjettene øker.

Likevel innrømmer han at Kongsberg Gruppen vil tjene mer penger, hvis Putin rasler med sablene.

– Veksten kan komme. Hvis dette fortsetter, tror jeg vi vil se tegn på at europeiske nasjoner, EU og Nato vil øke budsjettene sine gradvis. De vil disponere midler til programmer som møter det de opplever som en økende trussel fra Russland, sier Qvam.

Så langt har ikke Kongsberg Gruppen merket økt omsetning på grunn av et større trusselbilde, men Qvam mener likevel det peker den veien.

Sikrer norske arbeidsplasser

Med oppkjøpet i Finland blir Kongsberg Gruppen en av de største aktørene i Europa innen forsvarsteknologi. Den totale omsetningen vil ligge på mellom 13 og 14 milliarder kroner i året.

– Det foregår en omstrukturering av forsvarsindustrien i Europa, og vi ønsket å møte den med styrke, slik at vi nå kan være med og konkurrere om større europeiske forsvarsprogrammer som vi hver for oss ikke hadde mulighet til, sier Qvam.

Han håper og tror oppkjøpet vil være med på å sikre norske arbeidsplasser i årene som kommer.

– Dess bedre vi lykkes internasjonalt, dess tryggere og flere arbeidsplasser får vi i Norge. Den utviklingen har vi hatt i mange år, og oppkjøpet ser vi på som en ytterligere vekstdriver, avslutter Qvam.