Underskudd for Viken Skog

I fjor hadde Viken Skog et underskudd på 26 millioner kroner. På skogeiernes årsmøte i går var det flere som uttrykte frustrasjon over at det er lite nytt rundt Treklyngen på Follum som skal gjøre skognæringen mer lønnsom, skriver Ringerikes Blad. Tross underskudd vil ledelsen i Viken Skog gå videre med planene om Treklyngen, men fordi det er kostbart å bygge opp Treklyngen alene, trenger de samarbeidspartnere.