Ulykke på fylkesvei 40

En bil skal ha kjørt av veien i en sving på fylkesvei 40 i Rollag. Skadeomfanget er ikke kjent. Nødetatene er på vei til ulykkesstedet.