Ulykke i Kreftingsgate

Det har vært et trafikkuhell i krysset Kreftingsgate/Bjerchsgate i Drammen. Ifølge politiet, er nødetatene på stedet nå. Skadeomfanget er ikke kjent.