Ulovlig alkoholreklame

Aass bryggeri i Drammen anklages for ulovlig alkoholreklame på sine internettsider.

Dette mener Sosial og helsedirektoratet er alkoholreklame. Bildet er hentet fra Aas bryggeri sine internettsider.

Sosial- og helsedirektoratet mener bedriften bryter loven når nettsidene med alkoholreklame er åpne for alle.

I alt 24 bedrifter med bevilling har nå fått brev der de trues med straff dersom reklamen ikke fjernes, skriver Dagsavisen.

Kjente merker som Ringnes, Hansa og Grans blir anklaget. Bedriftene har fått brev der de får valget mellom å fjerne reklamen eller bli straffet med tvangsmult eller inndragelse av bevillingen.

Bryggeriene på sin side mener at brevene og håndhevelsen av loven er unødig stivbent.

Noen av firmaene skryter av egne produkter og kobler dette med mulighet for å direktebestille de samme produktene.

Utsnitt fra Aas bryggeri sine internettsider.