NRK Meny
Normal

Uholdbare soningsforhold i Drammen fengsel

De innsatte må bruke en bøtte på cellen som toalett om natten. Den må de selv tømme dagen etter.

Drammen fengsel

Soningsforholdene i Drammen fengsel bryter internasjonale retningslinjer.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Soningsforholdene i Drammen fengsel bryter med norske og internasjonale retningslinjer, sier Sivilombudsmann, Aage Thor Falkanger. Det kommer fram i en tilsynsrapport som ble gjort i mai.

Bruker vasken istedenfor dobøtter

Fengselet har ikke nok bemanning til å følge innsatte på toalettet om natten.

WC i enden av gangen

I enden av fengselsgangen står det én fellesdo. Bygget som har stått i 50 år har for lengst blitt regnet som utdatert.

Foto: Thea Pernille Bjelke Christophersen / NRK

Under besøket kom det frem at flere av de innsatte brukte vasken som toalett om natten istedenfor bøtten. De opplevde det som uverdig å gå i gangen om morgenen for å tømme bøtten. Vasken brukes også til tannpuss og til å vaske bestikket som hver enkelt har fått utdelt.

Ved et tidligere besøk til fengselet i 2013 ble det samme påpekt av ombudsmannen. Den gangen planla Kriminalomsorgen i region sør å installere toaletter på cellene i løpet av 2015.

– Inntil det er installert toaletter på alle celler, bør innsatte sikres mulighet til å bruke toalettene ved behov uansett tid på døgnet, sier Aage Thor Falkanger.

Mener soningsforhold er uholdbare

Kvinnelige innsatte fikk mye uønsket oppmerksomhet fra mannlige innsatte. Det rapporterer både innsatte og ansatte om.

– Kvinnelige innsatte vil kunne være utsatt for press og trusler som gjør at tvang og overgrep ikke oppdages av de ansatte. Dette er i strid med internasjonale og norske retningslinjer, sier Sivilombudsmann, Aage Thor Falkanger.

– Må være beskyttet mot trakassering og overgrep

Kvinnelige innsatte har i større grad enn mannlige innsatte vært utsatt for seksuelle overgrep som ofte fører til traumer, skam og skyldfølelse. Dette viser en undersøkelse fra 2010.

– Derfor er det spesielt viktig at fengselet er et sted der kvinner opplever å være beskyttet mot trakassering og overgrep, sier Falkanger.

For liten tid utenfor cellene

I Drammen fengsel tilbringer mange av de ansatte mindre enn åtte timer utenfor cellen sin. Med begrensede muligheter for aktivitet er dette problematisk.

– Utearealene framstår som lite tilfredsstillende. Ifølge FNs minstestandard for fengsler skal utendørsarealer være slik at de gir mulighet for innsatte å ha fysisk aktivitet, sier sivilombudsmannen.

Klar over situasjonen

Fengselsleder ved Drammen fengsel, Runar Jenserud, sier de er klar over situasjonen.

ass. fengselsleder Runar Jenserud

Fengselsleder ved Drammen fengsel, Runar Jenserud.

Foto: Thea Pernille Bjelke Christophersen / NRK

– Hvorfor er det ikke blitt gjort noe blant annet med de sanitære forholdene?

– Det handler om ressurser og prioriteringer. Vi har en årlig tildeling av midler, og dette har vært en sak opp igjennom flere år. Nå ser det ut til at det er en løsning på saken. Det tar riktignok noe lengre tid enn det vi ønsker. Men i løpet av 2017 vil toalettforholdene være betydelig endret, sier Jenserud.