Trygdesvindel for millionbeløp

Over 95 millioner kroner er svindlet fra NAV hittil i år. 19 personer anmeldt bare i Buskerud.

NAV

NAV er svindlet for nær 100 millioner så langt i år.

Foto: Hans Erik Weiby

I dag kom ferske tall på trygdesvindel fra NAV Tallene viser at 19 personer skal ha lurt til seg 3,2 millioner kroner bare i Buskerud siden nyttår.

427 anmeldt

På landsbasis har NAV anmeldt 427 personer for å ha svindlet til seg 95 millioner kroner så langt i år.

Svindel av arbeidsavklaringspenger og dagpenger topper statistikken med til sammen 329 anmeldte personer.

131 personer er anmeldt for svindel av arbeidsavklaringspenger (AAP) for 37 millioner kroner. Det er en økning på 26 millioner fra samme tid i fjor. 198 personer er anmeldt for svindel av dagpenger for til sammen 31 millioner kroner.

– Velferdssystemet er basert på tillit. De aller fleste er ærlige, men for å beskytte våre gode ordninger er det viktig at vi i størst mulig grad avdekker svindel, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Se tabellen for hele landet nederst i saken.

Oslo topper statistikken

Joakim Lystad

Direktør i Nav, Joakim Lystad

Foto: Johansen, Erik / Scanpix

Oslo er det fylket som har flest svindlere, og som også står for den største summen. 60 personer er anmeldt for å ha svindlet til seg til sammen nær 13,5 millioner kroner.

Også Vestfold ligger høyt oppe på statistikken.

Det har 8,7 millioner kroner blitt svindlet fra NAV hittil i år. Det er til sammen 48 personer som er anmeldt for trygdesvindel, og dette er nesten dobbelt så mange som til samme tid i fjor.

Jobber mer enn de oppgir

Lystad forteller at de fleste personene er anmeldt for å ha oppgitt langt færre arbeidstimer på meldekortet enn de faktisk har jobbet. Dette avdekker gjennom målrettede kontroller mot opplysninger i Skatteetatens registre.

En av de største sakene gjelder svindel av arbeidsavklaringspenger for 790 000 kroner der personen i møter med NAV har unnlatt å opplyse om at han er i arbeid.

– De som svindler til seg penger på denne måten bør merke seg at vi har gode metoder for å avsløre dem. Vi erfarer også at domstolene ser alvorlig på denne typen saker, sier Lystad.

Straffes med fengsel

I fjor ble om lag halvparten av sakene som gikk for retten straffet med fengsel.
Bare i tre prosent av sakene ble tiltalte frifunnet.

15 prosent av det anmeldte beløpet gjelder svart arbeid. Hovedtyngden av disse anmeldelsene er tilknyttet det NAV vurderer som risikobransjer med tanke på arbeidsmarkedskriminalitet, som for eksempel transport- og bygg- og anleggsbransjen.

– Svart arbeid i kombinasjon med stønad fra NAV er dobbeltsvindel, ved at man unnlater å betale skatt og mottar penger man ikke har rett på. For å bekjempe denne typen arbeidsmarkedskriminalitet vil samarbeid med andre etater bli stadig viktigere, sier Lystad.

Statistikk trygdemisbruk første tertial 2014

 

Antall personer

Anmeldt beløp

I alt

427

95 090 209

Østfold

29

5 954 330

Akershus

42

12 617 860

Oslo

60

13 491 475

Hedmark

11

3 210 585

Oppland

10

1 883 844

Buskerud

19

3 243 442

Vestfold

48

8 786 703

Telemark

11

2 481 313

Aust-Agder

 9

2 885 836 

Vest-Agder

 18

3 372 475

Rogaland

30

9 052 854

Hordaland

54

11 732 132

Sogn og Fjordane

4

862 389

Møre og Romsdal

13

2 656 162

Sør-Trøndelag

20

3 305 945

Nord-Trøndelag

7

1 585 173

Nordland

20

2 435 913

Troms

17

4 232 298

Finnmark

4

1 082 267

Bosatt i utlandet

1

217 213

Kilde: NAV