NRK Meny
Normal

Henlegger trusselanmeldelse

Politiet i Drammen har henlagt en trusselanmeldelse knyttet til miljøet rundt Drammen Taxi.

Politiet delte ut voldsalarm til personer som følte seg truet

Politiet ga personene som følte seg truet voldsalarm. Nå er trusselanmeldelsen henlagt.

Foto: Vegard Flatebø / NRK

Anmeldelsen ble levert inn i sommer. Politiadvokat Jarle Vist sier at saken nå er henlagt på grunn av bevisets stilling.

Taxi

En person skal ha overhørt trusler mot to ansatte i Drammen Taxi.

Foto: Idar krogstad / NRK

– Vi har behandlet en sak som gjelder trusler. En person skal ha overhørt trusler mot to ansatte i Drammen Taxi. Den saken har vi nå etterforsket ferdig, tatt de nødvendige avhør, og kommet fram til at vi må henlegge den på bevisets stilling.

– Hva betyr det? Har dere ikke klart å bevise at det er noen som er truet?

– Nei det er ofte en vanskelig bevissituasjon i trusselsaker. Her er det påstand mot påstand. Det er en person som har hevdet at han har overhørt trusler. Den personen som skal ha fremført de truslene, han benekter det. Utover det, så har vi ikke noe bevis for hva som skal ha skjedd.

Politiet er nå ferdig med å etterforske taxi-truslene

- Det er ofte en vanskelig bevissituasjon i trusselsaker, sier politiadvokat Jarle Vist.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Fikk voldsalarmer

– Politiet har gitt ut voldsalarmer på bakgrunn av anmeldelsen som nå er henlagt. Hvordan henger dette sammen?

– Det er ikke de samme beviskravene i forhold til å utstyre noen med voldsalarm. Det er et sikkerhetstiltak politiet gjør, hvis folk føler seg truet. Så skal vi vurdere et påtalemessig spørsmål, om dette er gode nok bevis i saken til å kunne tiltale noen. I dette tilfellet har vi kommet frem til, at det er det ikke.

Anmeldt for falsk forklaring

Politiet har også fått inn en anmeldelse for falsk forklaring i forbindelse med trusselanmeldelsen, opplyser Vist.

– Ja, det er personen som var mistenkt for å ha utøvd disse truslene, som har valgt å anmelde personen som hevder å ha overhørt truslene, for falsk forklaring.

– Denne anmeldelsen er også henlagt. Vi har ikke kunnet bevise at noen har gitt noen falsk forklaring her, sier Vist.