Trenger mer tid på Hagatjernveien

Dårlige grunnforhold gjør at Statens vegvesen må forlenge stengeperioden på Hagatjernveien med ei uke. Ny åpningsdato er 30. september. Hagatjernveien har gjennom årene sakte begynt å sige ut mot Hagatjern, og derfor blir hele eller deler av veibredden gravd opp og gamle masser erstattet med nye steinmasser. Nå er det klart at det blant annet må bygges en mur for å holde veien på plass.