Trekker seg som fylkesleder i Buskerud Frp

Trond Røed i Buskerud Frp sier til NRK at han vil be seg fritatt for videre arbeid med fylkespartiet etter mediekjøret de siste dagene.

Trond Røed

Trond Røed, fylkesleder i Buskerud Frp, vil be seg fritatt for videre arbeid etter mediekjøret de siste dagene.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Røed er blitt kritisert for uttalelser om at ungdommen som ble drept på Utøya var de første ofre for regjeringens innvandringspolitikk.

I dag skriver VG Nett at Røed i 2004 sendte et notat til 100 partifeller der han tok til orde for at muslimer burde tilbys psykiatrisk behandling.

Røed har senere beklaget begge uttalelsene.

– Mest riktig

Etter stormen rundt Røeds uttalelser de siste dagene har han nå bedt seg fritatt fra fylkespolitisk arbeid.

– Det er den løsningen som jeg følte var mest riktig, både for meg og for partiet. Da kan jeg få senket skuldrene litt, og bruke arbeidskapasiteten min i mitt vanlige arbeide og ta var på familien og satse mer på lokalpolitikken, sier Røed til NRK.no.

Han avviser at avgjørelsen kommer etter press fra partiledelsen.

– De har vært veldig lite involvert sånn sett i denne saken, dette håndterer vi lokalt, sier Røed.

Overrasket

Røed er overrasket over at innholdet i et islam-kritisk dokument han videresendte i 2004 dukker opp rett før valget.

– Det er jeg i aller høyeste grad. Men la meg få si at det blir helt galt å tillegge meg meningene om innholdet i et dokument som jeg fant på internett, og som jeg videresendte som et ledd i en pågående debatt om radikal islam, sier Røed.

Han sier det på begynnelsen av 2000-tallet en debatt om dette, og dette var et eksempel på hva som rører seg der ute.

– Jeg fikk tilbakemeldinger på at her har jeg gjort en dårlig research på kilden, og derfor så ble også det dokumentet lagt dødt umiddelbart når kilden ble kjent. Det har ikke blitt brukt siden, sier Røed.

– Ville skade partiet

Han er overrasket over at noen har tatt vare på eposten han sendte.

– Når man finner fram en epost etter så mange år, oppe i en hektisk valgkamp for Fremskrittspartiet, så gjør man det jo for å skade partiet. Det er ikke tvil om annet, sier Røed.

– Mener ikke dette

Trond Røed skrev også et innlegg på Drammens Tidenes debattforum der han sa at de som ble drept på Utøya var de første ofrene for regjeringens innvandringspolitikk.

Dette måtte han gå ut og beklage sterkt etterpå.

– Jeg gjorde det, også det som et ledd i en pågående debatt og ytring, for å se hva slags type reaksjoner som kommer på den type ting. Jeg fikk konstruktive tilbakemeldinger på det, og mener ikke dette, sier Røed.

– Fornuftig

Knut Gjerde

Knut Gjerde, Buskerud Frp.

Foto: Frp media

Knut Gjerde overtar nå jobben som fylkesleder.

– Slik som denne saken har utviklet seg, så synes jeg det er voksent og fornuftig av Trond Røed å søke permisjon fra vervet sitt. Da kan han jobbe videre med lokalpolitikken i Hurum, der han gjør en god jobb. Vi kan da få litt ro rundt vår organisasjon, og konsentrere oss om valgkampen fremover, sier Knut Gjerde til NRK.no.

– Ikke belastning

– Er Røed en belastning for partiet?

– Nei, han er ikke en belastning for partiet. Han gjør en god jobb i Hurum, men slik som saken kom ut med uttalelsene hans, så er det greit at han trakk seg tilbake, sier Gjerde.

– Hva ville fylkesstyret ha gjort dersom ikke Røed selv ba om å bli fritatt?

– Det kan jeg ikke forskuttere, men vi hadde planer om å ha et møte i nær fremtid, der saken ville bli drøftet, sier Gjerde.

– Vil sette alle kluter til

– Hva vil du nå gjøre som fungerende fylkesleder for å samle partiet foran årets valgkamp?

– Jeg vil fokusere på vår politikk. At nå er det valgkamp, og nå jobber alle med våre politiske saker fremover. Noen har startet, og de fleste andre starter etter den 21. august når den nasjonale sørgedagen er over. Da vil vi sette alle kluter til for å reise oss, og få et godt valg, sier Gjerde.

– Ikke fiender i egne rekker

Trond Røed sier til NRK at han tror at dokumentene som han videresendte i 2004, er blitt gitt til VG for å skade partiet. Gjerde tror ikke at partiet har fiender i egne rekker.

– Det er veldig vanskelig å si hvem som kan ha gitt fra seg disse dokumentene. Om det er fra egne rekker eller tidligere medlemmer, vet jeg ikke. Jeg tror ikke det er noen fra egne rekker som vil skade oss, sier Gjerde.