Trafikkulykke Krødsherad

Nødetatene er på vei til en trafikkulykke på fylkesvei 191 ved Glesne i Krødsherad.