Trafikkulykke E16

  • Trafikkulykke Ringerike

    Det har vært en trafikkulykke i Eggeombakkene i Hønefoss på E16. Nødetatene er på vei til stedet. Omfanget er foreløpig ukjent, opplyser politiet.

  • Trafikkulykke E16

    Det har vært en kollisjon mellom en lastebil og personbil på E16 i Hønefoss. Ulykken skjedde mellom avkjøringen til Heradsbygda og Kilemoen. Lastebil mot personbil. Nødetatene er på stedet.