NRK Meny
Normal

Totalforbud mot bruk av åpen ild

Det er meget stor skogbrannfare i mesteparten av Buskerud nå. Lokale brannvesen har innført totalforbud mot bruk av åpen ild i de fleste kommuner.

Skogbrann i Sarpsborg

Mellom 12 og 15 mål skog ble svidd av i Skjeberg i Østfold den 27. april.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

De siste dagene har det vært flere mindre skog- og gressbranner i Buskerud. Skogbrannindeksen til yr.no viser at skogbrannfaren er meget stor i nesten hele fylket.

Nå har nesten alle kommunene innført totalforbud mot bruk av åpen ild. I Hallingdal ligger skogbrannindeksen på godt over 100. Når indeksen viser over 70 er faren for skogbrann meget stor.

Dag Botnen

Brannsjef i Hallingdal, Dag Botnen, er forberedt hvis det skulle bli skogbranner i hans område den nærmeste tiden.

Foto: Privat

– I Nes er skogbrannfaren høyest i landet akkurat nå. Så vi har innført totalforbud mot bruk av åpen ild både i inn- og utmark fram til det kommer nedbør av betydning, sier brannsjef i Hallingdal brann- og redningstjeneste, Dag Botnen.

De eneste kommunene i Buskerud som foreløpig ikke har innført et totalforbud, er Hol, Rollag og Nore og Uvdal.

Forbud over alt

Det er et generelt forbud mot å gjøre opp ild i utmark fra 15. april til 15. september. På grunn av skogbrannfaren har de fleste kommunene valgt å innskjerpe dette forbudet.

– Nå har vi innført forbudet også i innmark. Folk har ikke lov til å tenne bål, der de ellers har lov etter det generelle forbudet, sier Botnen.

Han forteller at situasjonen nå ikke er så spesiell. Under en varmeperiode i 2008 var skogbrannindeksen i Hallingdal oppe i 230, nesten det dobbelte av hva den er i dag. Likevel frykter Botnen de nærmeste dagene og ukene, hvis det ikke kommer store mengder nedbør.

– Skogbranner krever veldig mye ressurser og mye tid. Heldigvis kommer de fleste av de brannene vi får nå i terrenget og ikke oppe i skogen, så de er stort sett mulig å håndtere, sier Botnen.

Les også:

Nok ressurser

Beredskapen er ikke større enn vanlig i Hallingdal, men de er forberedt hvis det skulle oppstå en brann i skogen.

– I Buskerud har vi har etablert en egen skogbranntropp. Den er fordelt på fire brannvesen. Skogbrannhelikopteret på Torp er også i beredskap, og vi har et fly som overvåker fylket, sier Botnen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har en egen lederstøttegruppe som hjelper lokal brannsjef når det er behov for det. Gruppa består av 12 personer, og de har vakt hele sesongen. Dessuten kan Sivilforsvaret og Røde Kors bli kontaktet dersom det lokale brannvesenet trenger mer ressurser.

– Begynner det å brenne er det ikke ressursene det står på. Det er håndteringen av brannen som er utfordringen vår, avslutter Botnen.