Togene ute av tunnelene

NSB opplyser at togene som stod fast i to tunneler på Drammenbanen er kommet seg ut ved å kjøre sakte ut av dem. Årsaken til strømstansen som har stengt all togtrafikk mellom Drammen og Skøyen er fortsatt ikke funnet og rettet.