NRK Meny

To lensmannskontorer

Politidirektøren har bestemt at Øvre Eiker og Nedre Eiker lensmannskontorer skal bestå som selvstendige enheter. Politimester Christine Fossen foreslo i desember en sammenslåing av de to kontorene i Eiker, men politidirektøren er altså ikke av samme oppfatning. De to kontorene blir lagt under Drammen politistasjonsdistrikt.