To av tre bilbranner i Oslofjordtunnelen oppstår i motoren

Lastebilers kraftige nedbremsing er ikke årsaken til de fleste brannene i den bratte Oslofjordtunnelen viser undersøkelser. To av tre branner har vært motorbranner i oppoverbakke.

Utbrent lastebil etter brann i Oslofjordtunnelen 5. mai 2017
Foto: Statens vegvesen

Hittil har man trodd at nedbremsing i de bratte bakkene har vært den vanligste årsaken til brann i Oslofjordtunnelen.

– Det viser seg at to av tre branner har oppstått i motoren og ikke bremsene, sier seksjonsleder i Statens vegvesen, Trond Holtvedt.

Statens Vegvesen

FLERE FAKTORER: Seksjonsleder i Statens vegvesen, Trond Holtvedt, sier at det er flere faktorer inne i bildet når det gjelder lastebilstopp eller brann i Oslofjordtunnelen.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

De har gjennomgått 315 hendelser med lastebil som har ført til at tunnelen har blitt stengt.

– Jeg var ikke kjent med at motor var et så stort tema som vi har sett i våre undersøkelser, sier Holtvedt.

Flere faktorer spiller inn

Vegvesenet tror det er flere faktorer til at det oppstår motorbrann i Oslofjordtunnelen.

– Det kan ha noe å si hvor bratt stigningen inne i tunnelen er og hvor lang tid du kjører med stigning slik at du må bruke bremsene som gjør at du får varme, forklarer Holtvedt.

Han poengterer også at ulike forhold med bilen kan være av betydning.

– Hvilken standard bilen har og i hvilken stand den er i, kan ha noe å si.

Oslofjordtunnelen

BRATT STIGNING: Stigningen inne i tunnelen kan ha betydning for hvorfor det oppstår motorbranner i Oslofjordtunnelen, ifølge Statens vegvesen.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Hvor mye vekt det er på traileren og hvor varmt det er ute, er også faktorer som kan spille inn ifølge Statens vegvesen.

Brenner oftere i oppover bakke

Av de 315 hendelsen som er gjennomgått har det vært syv alvorlige branner med ett felles trekk.

– Det brenner oftere i bakken mot Drøbak enn det gjør i bakken mot Drammen, forteller Holtvedt.

Statens vegvesen har en teori om at bilenes motor blir varmere av å kjøre oppover enn nedover.

– I retning mot Drøbak er det også mye rundkjøringer som fører til flere nedbremsinger før man kjører inn mot oppoverbakken i tunnelen. Det kan også ha en påvirkning, forklarer Holtvedt.

Han understreker allikevel at dette ikke er bekreftet.

Ikke egnet for norske veier

To av motorbrannene i Oslofjordtunnelen var i to like lastebiler. Begge hadde svak motor og havarerte på samme måte og på samme sted.

Lastebil etter brann i Oslofjordtunnelen 5. mai 2017

SYV ALVORLIGE BRANNER: Det har vært syv alvorlige branner i Oslofjordtunnelen. I to av tre tilfeller har det dreid seg om brann i motoren.

Foto: Statens vegvesen

– Vår teori er at dette er lastebiler som ikke egner seg til å trekke tungt lass i bratte bakker i Norge, sier Holtvedt.

Statens vegvesen tror at lastebilenes motor får for stor belastning og dermed tar fyr.

– Disse lastebilene egner seg nok godt for å kjøre på flatene i Europa, men ikke i Norge, forklarer Holtvedt.