To av 6000 villrein med skrantesyke

Det er avdekket to nye tilfeller av skrantesyke hos villrein i Nordfjella, viser tall fra Miljødirektoratet etter årets jaktsesong. Skrantesyke er en smittsom og dødelig sykdom hos hjortedyr. Sykdommen er dokumentert hos fem hjortedyr i Norge totalt.