NRK Meny
Normal

Syke tiggere sendes tilbake til gata

Noen ganger må tiggere også innlegges på sykehus. Etter behandling er veien tilbake til gata kort, selv om de ikke er helt friske.

Tigging

Leger synes det er vanskelig å sende tilbake mennesker som ikke har et sted å bo, tilbake på gata etter behandling eller opphold på sykehus.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

De sitter der med koppene sine, i fotgjengerunderganger, ved kjøpesenteret og jernbanestasjonen. Tiggerne holder ut, time etter time, dag etter dag. Nærmest upåvirket av vær og temperatur.

Blir også syke

Men slik er det ikke. Tiggere blir også syke og Drammen sykehus har hatt et antall pasienter til behandling. Den siste med lungebetennelse. Og det er grunn til å vente at det kommer flere ettersom temperaturen synker og vinteren siger på.

Men veien fra sykehuset tilbake til gata er kort når den akutte behandlingen er ferdig og pasienten etter normale forhold kan utskrives.

Vanskelig å skrive ut

Opptatt av tiggernes helse

Sosionom Grethe Strøm Andersen ønsker bedre samarbeid mellom sykehuset og kommunen.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

Det er da legene ved sykehuset opplever det vanskelig å skrive pasienten ut av sykehuset, sier Grethe Strøm Andersen. Hun er sosionom ved Sosionomtjenesten ved Drammen sykehus. Legene henvender seg til henne når de ser at pasienten kan utskrives, men trenger oppfølging. Men for tiggerne er gata, parken eller parkeringshuset neste stoppested.

Grethe Strøm Andersen etterlyser klarere føringer for hvor disse pasientene skal sendes når de er ferdigbehandlet på sykehuset.

Ber om avklaring

– Jeg har tatt kontakt med politiet, NAV og kommunen om dette. Spørsmålet er om spesialisthelsetjenesten og kommunen kan få til et samarbeid for denne ene gruppen, sier Grethe Strøm Andersen.

Hun understreker at det ikke er sykehusets ansvar å sørge for at disse pasientene får tak over hodet og medisinsk oppfølging etter et sykehusopphold.

Tiggerne kan få hjelp

Forskriftene åpner for at tiggerne kan få hjelp basert på skjønn, sier NAV-sjef Steinar Hansen.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

Ansvaret ligger hos NAV.

– Lov om sosiale tjenester og forskriftene som regulerer dette sier at personer som ikke er norske statsborgere og som ikke har bopel i riket, ikke har krav om individuelle tjenester med unntak av råd og veiledning, sier Steinar Hansen, NAV-sjef i Drammen.

Likevel åpnes det for skjønn og en viss grad av hjelp, legger Hansen til.

Kan få bistand

– Samtidig står det i forskriften at hvis en person ikke kan sørge for sitt livsopphold, så har personen likevel rett til økonomisk stønad og rett på bistand til midlertidig boligtilbud. Men ikke lenger enn til at personen kan få bistand fra kilder hjemlandet, sier Hansen.

Steinar Hansen mener tiggerne har en høy terskel for å ta kontakt med det norske hjelpeapparatet, og han kan ikke huske at NAV har hatt en eneste sak der denne gruppen har bedt om bistand.

– Jeg skulle ønske at vi kunne få en bedre samhandling, og en bedre rolleavklaring i forhold til hvor vi skal sende disse pasientene som ikke har noe sted å bo, sier Grethe Strøm Andersen.