Tortur-utsatte får tannbehandling

Et eget tannhelseteam for pasienter som har vært utsatt for tortur, overgrep eller har angst for å gå til tannlege er nå startet i Buskerud.

Hokksund Tannklinikk

Det er dette teamet som skal ta imot tannlege-pasienter som har vært utsatt for tortur, overgrep eller har tannlegeangst.

Foto: Linn Christoffersen / NRK

– Bakgrunnen for dette teamet er at man har sett at mange sliter med å komme seg til tannlege for å ta imot behandling. Samtidig er det et økt fokus på at det kommer mange tortur-overlevende til Norge som har opplevd tortur mot for eksempel kjeve og hode. Vi vet også at folk som har vært utsatt for overgrep kan ha problemer med å dra til tannlege.

Det sier psykologspesialist Gry Stafseth, som er en del av et nyoppstartet team på Hokksund Tannklinikk, i regi av Buskerud fylkeskommune.

Teamet, som består av en psykologspesialist, en tannlege og en tannhelsesekretær, skal utføre tilpasset angstbehandling til pasientgruppene.

Tannlegestol

Mange kvier seg for å sitte i denne stolen, og unngår derfor å gå til tannlegen.

Foto: Linn Christoffersen / NRK

Samtaler med psykolog

Første skritt for å få behandling dersom man sliter med å komme seg til tannlegen er en samtale med psykologen.

– I den samtalen snakker vi om hva som er det viktigste for personen å få på plass nå. De som har opplevd tortur kan for eksempel slite med posttraumatisk stressforstyrrelse, og være plaget av mareritt, flashbacks og mye angst, sier Stafseth.

Pasienten har kontrollen

Det er tannlege Hanne Østby Rike som i samarbeid med psykolog og tannhelsesekretær skal tilvenne pasienten å dra til tannlegen.

– Vi har god tid, og det er pasienten selv som sitter med bremsen og startpedalen. Det blir en systematisk og gradvis tilnærming i pasientens tempo.

Teamet er klare for å ta imot pasienter en gang i uka, og under behandling møter pasienten opp en gang hver uke i totalt fem uker. Etter disse ukene skal pasienten være i stand til å gå til for eksempel en mer lokal tannlege etter avtale og samarbeid med teamet.

Oppdrag fra departementet

Det var Helsedirektoratet som fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å kartlegge behovet for tannbehandling til disse pasientgruppene.

I en rapport fra 2009 står det blant annet at det var 143 355 personer med flyktningbakgrunn i Norge, og at Helsedirektoratet anslår at halvparten av alle disse hadde blitt utsatt en form for tortur.

Lite erfaring med tortur

Psykologspesialist Stafseth forteller at de andre teamene i landet har lite erfaring med tortur-utsatte pasienter. Mye av grunnen til det er at det er vanskelig å rekruttere denne pasientgruppen.

– Nå fremover tror jeg det vil kunne komme enda flere pasienter innenfor denne gruppen til oss i Hokksund.

Teamet har allerede har hatt sin første pasient inne til samtale, og at de har fått åtte henvendelser fra andre pasienter.