Sykehustomt blir strand og badested

Nå kan du sole deg og bade på en sykehustomt.

Hele strandlinjen rundt Gullaug-halvøya, hvor det nye sykehuset skal bygges, kan bli badeplass og friareal.

Lier kommune har allerede bedt Miljøverndepartementet være med å kjøpe området, og har fått positive signaler. Det betyr at den åpne strandlinjen i Lier nå blir mangedoblet. Det sier ordfører Ulla Nævestad.

- Dette er nesten en gave fra himmelen. Nå vil folket få tilgang til fjord og strand langs hele halvøya, sier hun begeistret.

Uante muligheter

Området på Gullaug har i alle år vært båndlagt for sprengstoff-fabrikken til Dyno. Og der har det altså ikke vært adgang for folk. Det betyr at det i dag bare er områdene på Engersand og Gilhusodden som er friareal. Når det nye området står klart, blir strandlinja i Lier mangedoblet, og det gir uante muligheter, sier Ulla Nævestad.

- Vi vil ha en kyststi. Den vil vi ha fra grensa i Drammen til grensa i Røyken. Da blir halvøya en vesentlig i den løypa. Det vil bli badeplasser og småbåtmuligheter. Det blir fantastiske opplevelser langs denne strandlinja, sier Nævestad.

Skal ikke bygge uansett

Sykehuset Buskerud har i dag 560 mål på hånden på Gullaug. Sykehuset selv trenger inntil 250 mål til nybyggene. Planene i dag går ut på at psykiatrisk avdeling skal stå ferdig som første byggetrinn i 2012, mens resten av sykehuset skal være ferdig i 2016.

I strandsonen er det ikke aktuelt å bygge uansett, så derfor synes sykehusets folk det er bra at strandområdene nå blir friareal, sier sykehusplanlegger Svein Jacobsen.

- Vi skal drive sykehus og ikke drive de friarealene som blir åpnet opp for folket. Derfor ønsker vi et tett samarbeid med Lier kommune velkommen, sier han.

- Når kan folk ta den første dukkerten?

- Vi håper det skal være mulig i 2010, sier Jacobsen.

Torsdag skal politikerne i formannskapet i Lier kommune si sitt om planene.