NRK Meny
Normal

Sykehuskamp på Kongsberg

Sykehuset på Kongsberg kan bli lagt ned. Administrasjonen i Blefjell sykehus foreslår et nytt storsykehus bygges på Hokksund.

Kongsberg sykehus
Foto: Heiko Junge / Scanpix

Administrerende direktør Per Christian Voss ved Blefjell sykehus mener styret for Helse Sør bør gå inn for et nytt storsykehus for Kongsberg og Drammen bør bygges på Hokksund. Han mener dette

vil gi befolkningen et mye bedre sykehustilbud.

Men ordfører i Kongsberg, Vidar Lande, mener forslaget ikke er i tråd med regjeringens politikk. Han vil slåss for å beholde sykehuset på Kongsberg.

Administrerende direktør ved Blefjell sykehus , Per Christian Voss, mener et nytt sykehus vil gi befolkningen på Kongsberg et bedre tilbud enn de har i dag.

Fortsatt drift i 10 år

Den lange planleggings- og byggetiden for et nytt sykehus betyr at det fortsatt vil være drift på Kongsberg i 10 år til, og at sykehuset må få penger til en forsvarlig drift i denne perioden.

Styret i Blefjell sykehus skal behandle saken mandag. Helse Sør har beregnet innsparingene i driftsutgifter ved de forskjellige byggealternativene, og et felles bygg skiller seg klart ut.

Et felles sykehus for Kongsberg og Drammen vil føre til 160 millioner kroner i årlige innsparinger, mens man ved å bygge nytt for Drammen og beholde Kongsberg, kan spare 124 millioner årlig. Det tredje alternativet, å ikke bygge nytt sykehus i det hele tatt, men å oppgradere begge dagens sykehus, vil gi en årlig besparelse på "bare" 74 millioner.