Sykehus vil ha flere ansatte

Sykehuset Buskerud skal få flere fast ansatte. Et nytt prosjekt skal sørge for at de ansatte er på jobb når behovet er størst.

Sykehuskorridor (illustrasjonsfoto)
Foto: Sara Johannessen / Scanpix

Prosjektet vil føre til at det blir mindre bruk av overtid og ekstravakter ved sykehuset. En prosjektgruppe har analysert situasjonen ved hver avdeling, og er i ferd med å innføre nye turnuser.

I dag brukes det overtid og ekstravakter tilsvarende 200 årsverk ved sykehuset i Drammen.

Martin Olsen fra prosjektgruppa sier det viktigste er å ha en bemanning som dekker behovet.

Bemanning etter behovet

Prosjektet Bedrift har flere mål, men nå arbeider prosjektgruppa ved sykehuset Buskerud mest med å sørge for at bemanningen svarer til behovet til enhver tid.

At en bedrift sørger for å ha ansatte på jobb når behovet er størst er logisk, men for sykehuset er det ikke minst de mange nedskjæringene de siste årene som har gjort en slik vurdering nødvendig.

Bemanningen er kuttet flere ganger, og dermed mangler det folk med en gang om noen blir syke eller skal på kurs. Prosjektleder Mette Hilden sier at det er mange grunner til at folk må ta ekstravakter.

- Ferieavvikling, sykefravær men også det å få foretatt kompetanseheving, sier hun.

Vil få større forutsigbarhet

De ansatte har vært aktivt med i prosjektet. Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet ved Sykehuset Buskerud Olaug Finsrud er positiv, hun understreker gevinsten av større forutsigbarhet.

 - Vi har alltid ulempevakter men det vi gjør her er at vi legger det inn i en fast turnus slik at vi får en forutsigbarhet i det, sier hun.

Neste skritt for prosjekt bedrift er å se på bemanningen ved uforutsette fravær. De ønsker å opprette en vikarsentral ved sykehuset, men kan ikke love at det vil gi flere faste stillinger.