Styremøte i Vestre Viken

Aksjonister som jobber for å bevare Kongsberg sykehus møtte på dagens styremøte i Vestre Viken. Kravet er at Kongsberg sykehus skal bestå som et fullverdig sykehus. Under møtet kom det fram både fra styreleder og styrets medlemmer at sykehuset på Kongsberg må videreføres både med akuttfunksjoner og med fødeavdeling. Saken avgjøres på neste styremøte i Vestre Viken den 28. april.

Styremøte Vestre Viken
Foto: Ingar Andreassen / NRK