NRK Meny

Støtter slakting av villreinstammen

Norges Jeger- og Fiskerforbund støtter landbruksministerens avgjørelse om å ta ut hele villreinflokken i Nordfjella. De ser på skrantesyken med det største alvor. Ifølge forbundet, vil en videre spredning kunne få store konsekvenser for viltstammer.

Villrein sør for riksvei 7
Foto: Petter Braathen / Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet