Vil ha sterkere statlig styring i Utøya-spørsmål

Politikere i Hole ble utsatt for voldsomt press da de sa ja til AUFs planer for Utøya i går kveld. Nå ber de om sterkere statlig styring i prosessen fremover.

AUF-landsby på Utøya

Hole-politikere vil ha staten sterkere på banen i spørsmål rundt Utøya.

Foto: MIR/fantasticnorway.no/Erlend Blakstad Haffner / NTB scanpix

Kommunestyret i Hole sa i går kveld ja til ny reguleringsplan for Utøya. Dermed er AUF ett skritt nærmere å få den landsbyen de har planlagt på øya.

Men gårsdagens behandling av reguleringsplanen var alt annet enn plankekjøring for Hole-politikerne.

Vanskelig sak

De siste dagene før møtet fikk ordføreren 15 protestbrev og SMS-er fra noen av de pårørende til Utøya-ofrene, som ønsker å stanse den planlagte landsbyen.

På den andre siden sto Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene som med stort flertall har gått inn for å anbefale byggingen av landsbyen. De reagerte på at kommunestyret kanskje skulle velge å utsette saken fordi et lite mindretall

Ordfører i Hole, Per Berger.

Ordfører i Hole, Per Berger.

Foto: Per Mandt

er mot.

– Grunnen til at jeg signaliserte en mulig utsettelse hadde sammenheng med at det kom inn et par brev fra beboere på landsiden i Hole. De har forsøkt å nå frem i den kampen som har vært i forhold til å bli hørt, forteller ordfører i Hole, Per Berger.

– Jeg følte at disse blir sittende igjen som tapere når det ikke er tatt hensyn til tiltak som de ønsker å realisere på sin side for å få en ende på denne lange saken, sier Berger.

– Vi måtte få en ende på det

Berger forteller at det var en spesiell stemning på kommunestyremøtet

– Som ordfører så valgte jeg å videreformidle historiene til de som har mistet barna sine og vil frede Utøya, og det er klart at det rører ved alle oss. Samtidig representerte støttegruppa sine ved å sende mange meldinger mot slutten av møte, og det førte til at vi måtte ha en ende på dette.

– AUF og Ap må få bli ferdig med sin bit først, så får vi ta situasjonen for de på landsiden etterpå.

– Må regne med ulike meninger

Utøya-overlevende Eivind Knudsen i AUF nekter ikke for at partiet hans har lagt press på Hole-politikerne.

AUF var nok, på lik linje med de fleste andre, opptatt av at vi nå fikk igjennom denne reguleringsplanen, og at vi kan begynne å utforme nye Utøya.

Han sier at man må regne med forskjellige meninger i en sak som denne.

– Det er et lite mindretall som er av en annen oppfatning en oss, og det er helt greit. Sånn vil det være når man skal gjøre endringer på ting, særlig på et sted som har fått en sånn plass som Utøya har fått.

– At noen er uenige, det må vi nesten bare leve med, og man skal lete lenge etter et konsept som alle er hundre prosent fornøyde med, sier Knudsen.

Vil ha statlig styring

Berger sier at det store presset på politikerne, som har kommet fra flere hold, tidvis har vært vanskelig.

– Jeg liker ikke det presset som har pågått, og det er tydelig at det i en startfase burde vært tenkt mer helhetlig.

– Jeg vil oppfordre Ap og AUF om å varsle Statens vegvesen om tiltak på strandsiden som ikke har blitt krevd i saken. Jeg vil også oppfordre sittende regjering om å ta ansvar for de tiltakene som skjer på landsiden, sånn at vi lokalt slipper en evig kamp og et evig mas. 1000 dager er mange dager å sitte med disse sakene, og det er enkelte som syns nok er nok nå, sier Berger.