Storfylke fra neste år

Buskerud-, Telemark- og Vestfold fylkeskommune kan allerede til neste år ta et stort skritt mot et fremtidig storfylke på vestsiden av Oslofjorden.

De tre fylkene kommer trolig til å søke kommunaldepartementet om å bli en storregion på prøvebasis.

Fylkesordfører Tor Ottar Karlsen.

Fylkesordfører Tor Ottar Karlsen i Buskerud er positiv til prosjektet fordi fylkeskommunen etter hans mening har utspilt sin rolle.

Det jobbes allerede parallelt på administrativt og politisk plan for å knytte fylkeskommunene tettere sammen. Et tverrpolitisk utvalg, bestående av fem politikere fra hvert fylke har fått i oppgave å utrede et eventuellt storfylke.

Gruppen, som har fått det spøkefulle navnet G15, er i all hovedsak enige om at det ville vært spennende med et storfylke. De første administrative skrittene mot et storfylke blir allerede tatt ved nyttår, og i oktober 2003 kan de første politiske skrittene komme.