Stor interesse for samanslåing

Innbyggarane har strøymt til for å følge debatten om Sande kommune bør jobbe for å slå seg saman med Drammen kommune. For under eitt år sidan vedtok kommunestyret å ta initiativ til ei samanslåing med Hof og Holmestrand. Saka blir diskuterast på nytt i eit ekstraordinært møte i ettermiddag.

Kommunestyremøte Sande
Foto: Vegard Aas / NRK