Stølsliv 950 meter over havet

Det er ikke mange støler som er i drift lenger, selv ikke ikke i Hallingdal. Men vi har funnet en støl i full drift med 15 kuer, 950 meter over havet i Hol kommune.

Kuene på Guristølen

Allerede klokka 06.00 om morgenen blir kuene melket i et moderne utstyrt fjøs med melkemaskiner og eget ysteri.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Dagen begynner tidlig på Guristølen. Der er budeia Marianne Hoksrud og gjeslegutten Jonar Larsgard på beina før andre folk har tenkt på å få på seg sko. Og det er nødvendig, sier Marianne.

– Det er mye å gjøre. Vi melker kuene to ganger om dagen, så vi må i gang når sola står opp.

Det er Jonars jobb å hente inn kuene. Han er også med på melkinga. Halvparten av melka blir hentet av Tine. Resten går til det Marianne produserer på setra, mesteparten feit, gul fjellrømme. Hun separerer melka mens den ennå er spenevarm, og setter fløten til surning.

Budeie Marianne Hoksrød

Marianne Hoksrød er stolt av fjellrømma hun lager.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Nettverk av budeier

Den ekte seterrømma fra Guristølen er det ikke vanskelig å bli kvitt.

– Jeg er med i noe som heter Budeienettverket. Det er budeiene i Hallingdal som har gått sammen og samarbeider om reklame og distribusjon, forklarer Marianne.

Rett som det er kommer det også turister innom. Noen av dem har sett skiltet Marianne har satt opp på riksvei 50. Der står det enkelt og greit "rømme". Dessuten befinner stølen seg i et område med mange hytter.

Friheten, og det å være sammen med dyra, det setter gjeslegutten Jonar stor pris på. "Gjesle" kommer av gjete, og noe av jobben til Jonar er nettopp å gjete kuene. Han henter dem inn til melking, og driver dem over på nye beiter. Han trives på setra, men synes det er tøft å stå opp klokken 06.00 på morgenkvisten.

Marianne Hoksrud og Jonar Larsgard

Marianne Hoksrud og Jonar Larsgard trives med seterlivet.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK