NRK Meny

Sterk ordreinngang for KONGSBERG

Sterk ordreinngang i andre kvartal gir en rekordhøy ordrereserve på over 21 milliarder kroner for KONGSBERG Gruppen.
Ordreinngangen i andre kvartal var på 5.7 milliarder.
De vesentligste årsakene er at Kongsberg Maritime vant nye ordre til en verdi av 2.6 milliarder, og at Kongsberg Defence Systems fikk nye ordre for 2 milliarder kroner.