NRK Meny

Statsbudsjettet i Buskerud

  • Vil gi 10 millioner til Røyken

    Regjeringen foreslår et veksttilskudd på 10 millioner kroner til Røyken kommune. Andre kommuner i Buskerud som er foreslått veksttilskudd er Kongsberg, Hole, Hemsedal og Lier.

  • 900 millioner til E134

    900 millioner kroner er i statsbudsjettet foreslått til E134 på strekningen Damåsen–Saggrenda i kommunene Kongsberg og Øvre Eiker. Av dette beløpet skal 800 millioner kroner finansieres gjennom bompengeavgift.

  • Penger til Blaafarveværket

    I statsbudsjettet foreslås det 1,2 millioner kroner i økt driftstilskudd til Blaafarveværket i Modum. Pengene skal brukes til å styrke vedlikeholdet og sikringsarbeidet ved museet.