NRK Meny

Statsbudsjettet 2017 Buskerud

 • NHO Buskerud fornøyd med budsjettet

  Regiondirektør Per Steinar Jensen i NHO Buskerud mener statsbudsjettet for 2017 kan både skape og sikre arbeidsplasser. Det er satt av store summer til samferdselsprosjekter, som betyr mye for næringslivet og gir arbeid i anleggssektoren, skriver NHO Buskerud i en pressemelding.

  Per Steinar Jensen
  Foto: Maria Kommandantvoll / NRK
 • 80 millioner til Buskerudbyen

  For 2017 er det satt av 80 millioner kroner fra belønningsordningen til Buskerudbyen. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø. Det gjelder byområdene Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner.

 • Beredskapsterminalen på Nesbyen

  Regjeringen foreslår samlet om lag 436 millioner kroner for å bedre vilkårene for transport på jernbane. Fem stasjonsområder i landet skal utvikles til beredskapsterminaler. Bl.a. skal Nesbyen stasjon bygges om til en slik terminal for omlasting av gods.

  Nesbyen stasjon
  Foto: Gunnar Grimstveit / NRK
 • Godstrafikken til og fra Holmen

  Regjeringen foreslår 85 millioner kroner til avsluttende arbeider på prosjektet "Holmen – godskapasitet" i 2017. Prosjektet omfatter ombygging ved Holmen i Drammen, slik at godstogene til og fra Holmen bruker kortere tid ut og inn fra hovedsporet. Dette er planlagt å være ferdig i 2017.