Staten overtar kontrollen på Sørbråten

Mandagens vedtak i plan- og miljøutvalget i Hole medfører at Hole kommune langt på vei har gitt fra seg kontrollen over Sørbråten. Og staten er klar til å overta.

Minnesmerket
Foto: Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpix

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner gjør det klart at det nå kommer en statlig reguleringsplan for minnesmerke etter 22. juli – på Sørbråten.

Rask plan

Jan Tore Sanner

Staten overtar, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Foto: NRK

– Det er viktig å få på plass et nasjonalt minnesmerke for 22. juli i Hole kommune, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Etter Hole kommunes avgjørelse vil han nå i dialog med kommunen raskt vurdere statlig plan for etablering av et nasjonalt minnested på Sørbråten i Hole kommune.

Et flertall i plan- og miljøutvalget i Hole kommune sa i kveld nei til Sørbråten som minnested for 22. juli. Det var fire Høyre-representanter og en fra Fremskrittspartiet som sa nei til å sende Statsbyggs forslag til reguleringsplan på høring. En fra Arbeiderpartiet og en fra SV stemte for.

Nasjonal plan

Der det er betydelige nasjonale interesser kan staten gå inn og overta reguleringsansvaret som normalt ligger hos kommunene. Det er hjemlet i plan- og bygningsloven.

– Både den forrige og denne regjeringen har hele tiden vært tydelige på at vi ønsker nasjonale minnesmerker i regjeringskvartalet og i Hole kommune etter terroren som rammet oss 22. juli 2011. Vi ble rammet av terror som samfunn og som nasjon. Vi har behov for nasjonale minnesmerker for å sørge, savne, og samles om de verdiene som ble angrepet og satt på prøve den dagen, sier Sanner.

Tar ansvar

Sanner påpeker at det i arbeidet med nasjonalt minnesmerke kan være aktuelt at staten tar et større ansvar i planarbeidet.

– Det kan være en god løsning at staten tar ansvar for planarbeidet for et nasjonalt minnesmerke. Det vil gi forutsigbarhet samtidig som det gir rom for innspill fra nærmiljø og andre. Derfor vil jeg i dialog med Hole kommune snarlig avklare hvordan vi nå skal arbeide videre for å få de nasjonale minnesmerkene ferdige til 22. juli 2016, sier Jan Tore Sanner.

I en pressemelding som er sendt ut fra Hole Høyre i kveld, skriver Høyre-leder Jan Egil Lyng at det valgte minnemonumentet ikke oppfattes som en hyllest til dem som engasjerte seg i redningsarbeid og omsorg. Det løfter heller ikke frem åpenhet, kjærlighet og folkestyre slik Styringsgruppen ønsket at minnestedet skal gjøre, mener Hole Høyre.

Krever konsekvensutredning

Dersom Departementet velger å gå videre med statlig planlegging av det foreslåtte minnested Sørbråten, vil Hole Høyre at det som en del av den videre planprosess gjennomføres en konsekvensutredning i samsvar med Plan- og bygningsloven.

(saken fortsetter under bildet)

Møte om Sørbråten

Naboer møtte opp i miljøstyret med plakater.

Foto: Anette Skafjeld / NRK


Fornøyde naboer

– Vi er veldig glade for at politikerne står skulder ved skulder med oss, og sier at dette minnesmerket vil vi ikke ha. Vi vil ha et annet, sier Ole Morten Jensen, styremedlem i Utstranda velforening.

– Men tror du dette nei vil ha noe å si?

– Ja, det stiller jo mye større krav til Staten og hva de må legge på bordet av konsekvensutredninger. Vi er forsiktige optimister.

– Er du ikke redd for at politikerne i Hole bare har sendt denne betente saken fra seg?

– Nei, lokalpolitikerne vil fortsatt være en høringspart, og da forventer vi at departementet tar kommunens signaler på alvor og skrinlegger Sørbråten, sier Ole Morten Jensen.

Møtte med plakater

Møtet i plan- og miljøutvalget i Hole kommune begynte klokka 18 og var unnagjort på en halvtime. Naboene til Sørbråten møtte mannsterke opp med plakater og slagord.