Hopp til innhold

Store drømmer for samferdsel

Det er store forventninger til hva etatene foreslår i Nasjonal transportplan det neste tiåret. I Buskerud står blant annet utbygging av jernbane og ny Oslofjord-forbindelse på spill.

Trafikk

De forskjellige etatene leverer i dag sine forslag til Nasjonal transportplan til samferdselsministeren.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Mandag får samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen etatenes forslag til Nasjonal transportplan for årene 2018 til 2029. Da får han vite hva Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor og Kystverket mener må prioriteres av utbygginger fram mot 2030.

I Buskerud er det store forventninger til planen, fordi flere omfattende vei- og baneprosjekter er avhengig av å komme med i Nasjonal transportplan nå.

Tenker utenfor egen kommune

Tore Opdal Hansen

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, håper han kan sette tommelen i været for ulike samferdselstiltak i Buskerudbyen.

Foto: Privat

Drammensordfører Tore Opdal Hansen har en lang liste for prioriteringer han mener er viktig. Som leder av Buskerudbyen, tenker han også utenfor kommunens egne grenser. Han lister opp en rekke ulike tiltak.

– Bygging av nye jernbanestasjoner i Mjøndalen og Hokksund, nytt løp i Strømsåstunnelen, som vi håper blir hundre prosent statlig finansiert, og videreføring av belønningsmidlene til Buskerudbyen, er blant forventningene til Opdal Hansen.

I tillegg nevner han fullføringen av riksvei 23 mellom Linnes og E18, bygging av riksvei 35 mellom Hokksund og Åmot og ombyggingsmidler til Drammen jernbanestasjon i forbindelse med intercitysatsingen.

Tunnel eller bro

Spenning er det også knyttet til hvilken løsning Statens vegvesen vil anbefale med tanke på fremtidig Oslofjord-forbindelse.

Alternativene er å bygge et nytt tvillingløp til dagens Oslofjordtunnel, eller en broforbindelse over Oslofjorden. Innbyggere i Hurum og Røyken er trolig opptatt av å få vite hvor en eventuell bro skal gå.

I Hole og på Ringerike er det naturligvis knyttet stor spenning til om Jernbaneverket og Statens vegvesen fortsatt mener det er realistisk med byggestart for Ringeriksbanen og ny E16 i 2019, som planlagt.

Broen 3, en animasjonsfilm om hvordan en bro mellom Hurum og Drøbak kan se ut.

I 2013 ble konseptet "Broen 3" lansert. Initiativtakerne lagde en egen animasjonsfilm for hvordan en broforbindelse mellom Hurum og Drøbak kunne se ut.

Vil ha dobbeltspor til Kongsberg

Ordfører Kari Anne Sand (Sp) i Kongsberg har en kort, men tydelig ønskeliste. Hun vil ha dobbeltspor på jernbanen helt til sølvbyen, for å kunne håndtere en daglig pendling av nærmere 8000 personer.

Kari Anne Sand, Senterpartiet

Kongsbergordfører Kari Anne Sand (Sp) tenker stort for framtida.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

– Det er for fullt slik det er i dag. Vi trenger dobbeltspor til persontrafikk, men godstrafikken skal heller ikke bli skadelidende. Dobbeltspor er viktig for Kongsberg, både med tanke på teknologibedriftene og miljøet, sier Sand.

Hun mener myndighetene må legge rundt sju milliarder kroner på bordet før den våte drømmen blir en realitet.

Det er nok i overkant av hva hun kan forvente, men hun våger å håpe at Kongsbergbanen kommer inn i Nasjonal transportplan for det neste tiåret.

– Det er viktig for å komme videre i arbeidet, ellers ligger det veldig langt fram i tid, sier Sand.