NRK Meny
Normal

Spennconansatte frykter for jobbene

De ansatte og tillitsvalgte ved Spenncon på Hønefoss frykter for arbeidsplassene sine, og tror de kan bli erstattet av rimeligere utenlandske arbeidstakere.

Fikk tilbake jobben

Spenncon er en av de største industribedriftene på Ringerike.

Foto: Harald Inderhaug

Det er spesielt de ansatte i monteringsavdelingen som nå er redde for jobbene sine.

Spenncon har så langt i år gått med 10 millioner kroner i underskudd. Fabrikken og produksjonen går bra, men i monteringsavdelingen er det verre. Det er denne avdelingen som setter opp betongelementene som er produsert i fabrikken.

Stor bekymring

Spenncon sier det har med prisfall i markedet å gjøre. Det kommer selskaper fra utlandet og gir billigere anbud. Prisfallet er på 25–30 prosent, ifølge Fellesforbundet.

Nå blir midlertidige ansatte nødt til å slutte, og åtte personer blir omplassert til andre deler av firmaet.

– Det er veldig mange som er bekymret her nå. Vi får mange henvendelser fra ansatte som er urolig på grunn av underskuddene, og det som skjer med dem som jobber i monteringsavdelingen, sier nestleder i klubben, Kai Alexander Berg

Jan Røste (t.v) og Kai Alexander Berg

Jan Røste (t.v.) og Kai Alexander Berg.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Uryddig

Bedriften har varslet at de skal redusere antall monteringslag fra sju til fem. Det er ca. fem personer på hvert lag. De åtte som blir omplassert er alle eldre arbeidstakere som har fått beskjed om at de havner tilbake i fabrikken.

De tillitsvalgte er kritiske til hvordan dette har skjedd, for de mener utvelgelsen ikke har gått etter ansiennitet. ifølge de tillitsvalgte har ledelsen selv valgt ut de som blir omplassert.

– De tillitsvalgte har ikke fått være med i prosessen, slik vi har rett til, og vi har bare tilfeldig plukket opp hvem som blir berørt av omplasseringen, sier Jan Røste, som er tillitsvalg i montasjeavdelingen.

Frykt for dumping

Nye Pir Nord

Betongelementer fra Spenncon brukes for å bygge den nye piren på Gardermoen.

Foto: Oslo Lufthavn AS

Men det de ansatte frykter aller mest, er at monteringsavdelingen forsvinner på sikt og at det kun blir innleid arbeidskraft og midlertidige ansettelser i denne delen av Spenncons virksomhet.

– Bare det siste året har det kommet mange utenlandske monteringsfirmaer på markedet, som dumper prisene, slik at vi ikke kan konkurrere. Vi blir urolige når vi hører at selgerne i Spenncon ikke lenger skal selge monteringstjenester, sier Kai Alexander Berg.

Det er mange i bedriften som ser for seg at de kan komme til å bli erstattet av billigere arbeidskraft.

– Hver eneste dag får vi spørsmål fra ansatte som lurer på hvor lenge de har jobb, sier Berg.

Fortsatt høy aktivitet

Ledelsen i Spenncon avviser at det er planer om å redusere monteringsvirksomheten.

– Vi planlegger ut fra en fortsatt høy byggevirksomhet i Østlandsregionen, så dette er ikke riktig, sier Kathrine Lyngstad, som er driftsdirektør, og har ansvaret for all produksjon, transport og montasje for Spenncons virksomheter i Norge.

– Det denne saken dreier seg om er interne omdisponeringer, ikke noe annet, sier hun.