NRK Meny
Normal

Sparer lite på å flytte føden

Ingen vet hvor mye Helse Sør-Øst vil spare på å legge ned fødeavdelingen i Kongsberg.

Baby
Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Blefjell sykehus, Sykehuset Buskerud, og Sykehuset Telemark er alle helseforetak i den samme helseregionen som til sammen skal spare rundt 750 millioner kroner neste år.

Arbeidsutvalget ved Blefjell sykehus anslår at det kan spares 15 til 20 millioner kroner ved å legge ned fødeavdelingene på Rjukan og på Kongsberg. Men da er det ikke tatt hensyn til hvor mye det vil koste Sykehuset Buskerud å ta i mot 500 fødsler fra Kongsberg.

- Kostnaden er der uansett

Blefjell sykehus er alene pålagt å spare rundt 50 millioner kroner, og sykehuset Buskerud 120 millioner kroner. Spørsmålet er da hvor mye netto besparelse Helse Sør-Øst får ved å flytte 500 fødende fra Kongsberg til Drammen.

- Vi har nå sett på Blefjell Sykehus isolert sett. Dessverre blir det ikke sett helheten i det, sier Olav Forberg, leder i arbeidsutvalget som skal finne ut hvordan Blefjell sykehus skal klare å spare 50 millioner kroner.

Han mener det følger endel kostnad med pasienten, som må dekkes opp på et eller annet punkt i behandlingskjeden uansett.

Marit Lund Hamkoll

Marit Lund Hamkoll.

Foto: Helse Sør

- Om det skjer i Blefjell eller om det skjer i andre deler av Helse Sør-Østs behandlingstilbud, så vil jo kostnadene være der i en eller annen form, sier Forberg.

Venter på henvendelse

Marit Lund Hamkoll, sykehusdirektør  i Drammen, mener Sykehuset Buskerud har kapasitet til å ta i mot de 500 fødslene ved Blefjell sykehus, men kan ikke svare på hvor mye det vil komme til å koste.

- Ja, det har vi kapasitet til, men vi har ikke gjort noen realitetsdrøfting om det hos oss. Det vil vi først gjøre når vi får en formell henvendelse fra Blefjell, sier Hamkoll.

Netto utbytte av sparetiltakene for Helse Sør-Øst vil neppe foreligge før lenge etter at tiltakene er vedtatt i styret for Blefjell sykehus 20. desember.

17. desember skal arbeidsgruppa ha sitt neste møte.