NRK Meny
Normal

Sparer 1 milliard ved å bygge sammen

Samarbeidet om å bygge ut nye E16 og Ringeriksbanen samtidig gjør at Statens vegvesen og Jernbaneverket sparer om lag 1 milliard kroner.

Ringeriksbanen

Vegvesenet og Jernbaneverket håper å komme i gang med byggingen i 2019.

Foto: Illustrasjon

Prislappen på utbyggingen er anslått til drøye 30 milliarder kroner pluss merverdiavgift.

Lars Christian Stendal

Lars Christian Stendal sier samarbeidet vil lønne seg.

Foto: Ketil Jordan/NRK

Men ved å samkjøre prosjektene sparer de inn enorme summer, forteller regional utviklingsdirektør i Jernbaneverket, Lars Christian Stendal.

– For det første blir det én byggherreorganisasjon, i stedet for to. Det betyr at vi sparer utgifter til folk, til leie av arealer og lokaler, og får mange synergier ut av det.

– Flere fordeler

Oversiktskart Ringerikebanen

Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler å gå videre med veg og bane over Kroksund og videre mot Hønefoss.

Foto: Jernbaneverket

Vegvesenet og Jernbaneverket har også sett på hvordan de kan sette fart på prosessen og komme i gang så raskt som mulig.

Med overlappende planfaser, raske beslutningsprosesser og nødvendige budsjettmidler tror de det kan være mulig å komme i gang med byggingen i 2019.

– I stedet for at vi konkurrerer hver for oss om de samme entreprenørene kan vi gå ut felles med det, sier Stendal.

– I tillegg kan vi optimalisere gjennomføringen slik at vi utnytter overskuddsmassene som vi har på jernbanen til å bygge vei med. Det er også en rekke andre forhold som gjør at vi sparer penger, sier Stendal.

Ringeriksbanen er spådd av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til å bli en viktig pendlerstrekning med sin korte reisetid mellom Hønefoss, Sandvika og Oslo. Befolkningen øker på Østlandet, og Ringeriksbanen skal være med på å ta unna transportbehovet.