Sp krever ny sjanse for lærerspirer

Lærerstudentene som strøk på forkurs i matte må få komme inn på lærerutdanningen likevel, mener Senterpartiet. I Buskerud og Vestfold strøk nesten 80 prosent på forkurset.

Forkurs i matematikk

Kommende lærerstudenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge gjennomfører et forkurs i matematikk, for å få gode nok karakterer til å komme inn på studiet. 77,1 prosent strøk

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

Kritikken mot forkursene i matematikk har haglet den siste uken, etter at det ble kjent at flesteparten av lærerstudenter med karakteren tre ikke klarte kravet om å heve mattekarakteren til fire. Regjeringen innførte dette kravet i fjor.

På lærerutdanningen på Høgskolen i Sørøst-Norge strøk 77,1 prosent av studentene som gikk forkurs på studiestedene i Buskerud og Vestfold. Det utgjør 35 studenter.

Svært ulike tilbud fra studiested til studiested og en eksamen som var langt vanskeligere og mer omfattende enn den skulle ha vært, er del av kritikken som har kommet fra fagfolk og studentene.

Krever unntak

– Vi er svært bekymret for det som har kommet fram om kvaliteten på disse kursene, og mener Kunnskapsdepartementet bør gi disse 367 studentene det er snakk om, studieplass, sier Sps skolepolitiske talskvinne Anne Tingelstad Wøien til NTB.

Anne Tingelstad Wøien

Sps skolepolitiske talskvinne Anne Tingelstad Wøien.

Foto: Svein Erik Dahl

Sp har vært blant de argeste motstanderne på Stortinget av 4-kravet som ble innført.

– Regjeringen kaster bort penger og menneskelige ressurser på tiltak som har lite for seg. Regjeringen har lagt lista så høyt at vi risikerer å gå glipp av mange potensielt gode lærere som ønsker å undervise i andre fag enn matematikk, sier Tingelstad Wøien.

Ulikt tilbud

I en kronikk på nettstedet Khrono skriver tre erfarne fagfolk fra matematikkfaget at de mener eksamen forkurselevene måtte gjennom, var vanskeligere enn tilsvarende eksamen i videregående skole og for omfattende i forhold til tilmålt tid.

Nora Grøtting Espestøyl var en av de 367 forkurs-elevene som ikke klarte 4-kravet. I kronikken «Lærerdrømmen som brast» i Klassekampen fredag, beskriver hun det hun mener var et dårlig forberedt og gjennomført forkurs ved Nord Universitet Levanger og store forskjeller i tilbudet studiestedene imellom.

På en felles Facebook-gruppe med forkursstudenter påpeker hun forskjellene.

«Det at noen hadde fått tilbud om undervisning hver dag, og at andre kun hadde hatt noen få møter, bidro til at vi stilte med svært ulikt grunnlag til avsluttende eksamen».

– Useriøst fra Sp

Magnus Thue

Statssekretær Magnus Thue

Foto: Marte Garmann / Kunnskapsdepartementet

Statssekretær Magnus Thue sier departementet skal evaluere gjennomføringen av sommerkursene sammen med studiestedene. Han avviser samtidig muligheten for å gi de 367 elevene som strøk, innpass på lærerutdanningen til høsten.

– Jeg reagerer på at Sp vil endre spillereglene for opptak til høyere utdanning midt i opptaket. Det er useriøst, sier han.